Terms & Conditions

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Το www.fable-personalisation.com είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος και ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου της επώνυμης εταιρείας Σ. ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία εδρεύει στην Κυπρίων Ηρώων 27, Ηλιούπολη Αττικής (ΑΦΜ 999229452, ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ).

Ο δικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή στην εξ αποστάσεως διαδικτυακή παραγγελία των προϊόντων, ενώ παράλληλα παράσχει άμεση ενημέρωση στους καταναλωτές για τα παραγόμενα και εμπορευόμενα προϊόντα της Σ. ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Το www.fable-personalisation.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται  μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα συναλλακτικά ήθη.  

 

Αποδοχή των Όρων χρήσης

Κάθε επισκέπτης/χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, οι οποίοι είναι συμβατοί με το ισχύον Ελληνικό Δίκαιο. Η μη συμμόρφωση του χρήστη/πελάτη του δικτυακού τόπου προς αυτόν συνεπάγεται με την άρση της πάσης ευθύνης από τη Σ. ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ ο χρήστης  αναγνωρίζει το δικαίωμα της  Σ. ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που αφορούν  δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του. Ο επισκέπτης-χρήστης που επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσης τους για την τήρηση της νομοθεσίας. Εάν κάποιος επισκέπτης-χρήστης  δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από την χρήση του δικτυακού τόπου της Σ. ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και από κάθε συναλλαγή με αυτή.

Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

Η Σ. ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο δικτυακό τόπο www.fable-personalisation.com.  υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Σ.ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών/χρηστών ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους.

Εκτός των άλλων παρέχει το περιεχόμενό της, τα προϊόντα της αλλά και τις υπηρεσίες που διατίθεται μέσω του δικτυακού της τόπου όπως ακριβώς έχουν. Σε καμία περίπτωση η Σ.ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημιά.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων και κειμένων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Σ.ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, εγγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον κάτοχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την άδεια της Σ.ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Τα ονόματα, οι εικόνες και τα λογότυπα που αντιπροσωπεύουν τη Σ.ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. καθώς και τα προϊόντα της, είναι αποκλειστικά σήματα της Σ. ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και η έκθεσή τους στην ιστοσελίδα www.fable-personalisation.com δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων – Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (του Ν. 2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (των Οδηγιών 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική νομοθετική ρύθμιση θα έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου. Αν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους εδώ προβλεπόμενους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας, τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλουν οι επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Τμήμα ή και το σύνολο των στοιχείων αυτών είναι δυνατό να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για λόγους στατιστικούς, ερευνών αγοράς ή βελτίωσης των υπηρεσιών από την ανώνυμη εταιρία Σ.ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα στο info@fable-personalisation.com προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου και να απαιτήσει τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ

Επιστροφές και αλλαγές προϊόντων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν καθώς δεν πρόκειται για μαζική παραγωγή αλλά μια εξειδικευμένη παραγωγή στις ανάγκες του κάθε επισκέπτη-χρήστη ξεχωριστά με τα δικά του προσωπικά στοιχεία (προσωπικό μονόγραμμα, όνομα, επίθετο, ημερομηνία), συνεπώς δεν καθίσταται δυνατή η πώληση τους σε άλλους πελάτες.

Αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβουν οι καταναλωτές είναι ελαττωματικό. Οπότε και η εταιρία Σ.ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

προτίθεται να σας το αντικαταστήσει.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εντός 24 ωρών από τη στιγμη που πραγματοποιηθεί η παραγγελία σας στο eshop μας. 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όλα τα προϊόντα μας ελέγχονται από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας πριν σας αποσταλούν. Πραγματοποιείται αυστηρός ποιοτικός έλεγχος ώστε να λαμβάνετε τα προϊόντα μας σε άριστη κατάσταση. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, θα πρέπει να αποστείλετε άμεσα email στο info@fable-personalisation.com ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9967060 , εκφράζοντας το πρόβλημα σας σχετικά με το προϊόν, κστά την ημέρα παραλαβής του προϊόντος.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το www.fable-personalisation.com ορίζει ως τρόπους  πληρωμής: Πληρωμή κατά την παραλαβή στο κατάστημα, πληρωμή με αντικαταβολή κατά την παραλαβή της παραγγελίας μέσω ΕΛΤΑ, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στη Τράπεζα τη συνολική αξία της παραγγελίας, αναγράφοντας στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο, το κωδικό του προϊόντος.

Η κατάθεση γίνεται σε Τράπεζα της  ALPHA BANK - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 343 00 2002 007375

                                                                                  BAN:GR30 0140 3430 3430 0200 2007 375

                                                                               BIG:CRBAGRAA   Σ.ΚΟΝΤΕΜΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Οι παραγγελίες που υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα μέσω ΕΛΤΑ και τα έξοδα αποστολής είναι στα 5 ευρώ.